Pokaż się w dobrym świetle

Ogólne warunki gwarancji

 

 1. Towary oferowane przez Dostawcę objęte są gwarancją jakości. Termin gwarancji jest zaznaczony na ofercie i biegnie od dnia rozpoczęcia użytkowania towarów. Uprawnionym z gwarancji jakości będzie Odbiorca lub Klient Odbiorcy lub dalszy nabywca i użytkownik towarów.

 2. Dostawca gwarantuje, że wszystkie towary są nowe, dobrej jakości, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.

 3. Roszczenia gwarancyjne powinny zostać zgłoszone niezwłocznie, nie później jednakże niż w terminie 3 dni od dnia wykrycia wady przez Kupującego, drogą e-mailową na adres reklamacje@dadevrt.pl
 4. W przypadku jakiejkolwiek wady jakościowej towarów Dostawca zobowiązuje się wymienić towary na nowe w terminie 21 dni od zgłoszenia. Naprawa może potrwać dłużej o czym Kupujący zostanie powiadomiony.

 5. Produkt, którego dotyczy realizacja uprawnień gwarancyjnych, powinien zostać dostarczony przez Kupującego do Gwaranta na adres: Dadvert ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów. Dostawa odbywa się na koszt Kupującego.

 6. Naprawa gwarancyjna może zostać wykonana jedynie przez Gwaranta lub osobę trzecią wskazaną przez Gwaranta.

 7. Gwarant ma prawo odmówić naprawy produktu, gdy zostanie stwierdzone, że zostały dokonane samowolne próby naprawy Produktu.

 8. Jeśli Gwarant zdecyduje się na wymianę Produktu, lecz nie będzie jej w stanie zrealizować z powodu niedostępności lub zaprzestania produkcji Produktu, może zwrócić Kupującemu kwotę zapłaconą przez Kupującego za Produkt albo wymienić Produkt na inny model o nie gorszych właściwościach, który jednakże może różnić się nieznacznie pod względem wzornictwa i specyfikacji technicznej.

 9. Niniejsza Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku niemożności działania Produktu, ani szkód w Produkcie wynikłych ze zdarzeń losowych, nadużycia Produktu, niewłaściwego użycia, montażu lub użycia, montażu niezgodnego z instrukcją obsługi.

 10. Koszt demontażu uszkodzonego Produktu oraz ponownego jego montażu, po dokonanej przez Gwaranta naprawie, zostaną opłacone przez Kupującego.

 11. Po dokonaniu naprawy wadliwego Produktu, Produkt zostanie dostarczony do Kupującego na koszt Gwaranta.

 

 

 

CHMURA TAGÓW

Oświetlenie, Led, Przemysłowe, Iluminacja, Modernizacja oświetlenia, Naświetlacz,Wymiana oświetlenia, Energooszczędne oświetlenie, 

Oświetlenie awaryjne, Projektor led, Projekt oświetlenia, Domofon, Instalacje niskoprądowe, Alarmy, Średnie napięcie, 1kV, Projekt elektryczny, Elektryk, Audyty oświetleniowe, Pomiery elektryczne, Oszczędności

DANE FIRMY

  NIP:
634-00-14-889

 

  KRS:
00000045860

 

  REGON:
271852470

  

 

SZYBKI KONTAKT

DADVERT 

 

  Adres:
Stalowa 17 | 41-506 | Chorzów

 

 

Telefon:

tel. 533-958-476

 

  

 

E-mail:

Biuro
biuro@dadvert.pl  

 

Reklamacje

reklamacje@dadvert.pl

strony internetowe katowice
Copyright © 2015 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Jesteś naszym 2171660 gościem.